XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir’de Yapılacak

XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 08 Aralık 2018 Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecek.

Uzmanlık eğitiminin yanında iyi hekimlik yapmanın bile zorlaştığı günümüz koşullarında bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Kurultay, ülkemiz sağlık ortamı için büyük önem taşıyor. Uzmanlık eğitiminin bileşenleri olan Sağlık Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Eğitim Hastaneleri, Tabip Odaları, Uzmanlık Dernekleri ve sağlıkla ilgili diğer kurumların temsilcilerinin bir araya geleceği kurultayda sağlık sistemi, uzmanlık eğitimi, dernekler ve yeterlik kurulları ile ilgili sorunlar tartışılıp çözüm önerileri geliştirilecek.

 Ülkemiz sağlık ortamının ve uzmanlık eğitiminin sorunlarının tüm boyutları ile tartışılacağı kurultaya, uzmanlık dernekleri, tabip odaları yönetici ve temsilcileri ile uzmanlık eğitimi alanına ilgi duyan bütün meslektaşlarımız davetlidir.

Kurultay Programı