TTB UDEK 38. Olağan Genel Kurulu

Gündem

•Açılış ve Divan Başkanlığı Seçimi

•TTB-Merkez Konseyi Konuşması

•TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanının Konuşması

•TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2015-2017 Dönemi Çalışma Raporunun Sunumu

•TTB-UDEK Bilançosunun Sunumu

•Dernek üyelik başvuruları değerlendirilmesi

•Bazı karar önerilerinin sunumu ve oylanması

•Dilek ve Beklentiler