“Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti.

Çalıştaya İstanbul’da çalışan hekimlerin yanısıra; İzmir, Antalya, Ankara, Muğla, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Samsun Tabip Odalarından ve Tük Dişhekimleri Birliği, İstanbul Dişhekimleri Odası temsilcileri de katıldı. 

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=52927142-c928-11e7-8a71-159198489f44