Eğitici Gelişim Etkinliği

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve Türk Toraks Derneği işbirliğinde hazırlıklarını yürüttüğümüz EĞİTİCİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ  8 Haziran 2013 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Program için tıklayınız.

EĞİTİCİ GELİŞİM ETKİNLİĞİ, katılımcılar açısından eğitim, tıp eğitimi, tıp ve uzmanlık eğitimi sürecinde eğitici olmak, toplumsal dinamikler ve sağlık/hastalık/eğitim gibi kavramların tartışılmasına olanak sağlamıştır. Sosyal bilimcilerle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının birlikte çalışmasının değeri de toplantının tamamında hissedilmiştir.