Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen “Tıbbın Alternatifi Olmaz” başlıklı sempozyum, 28-29 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriiyor.

Sempozyum, “Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp” (GATT) başlığı altındaki sağlık uygulamalarının giderek yaygınlaştığı Türkiye’de, GATT konularını derinlemesine tartışma ve bu başlıklara ilişkin hekim yaklaşımını ele alma amacını taşıyor.

Sempozyum Programı