TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu

TTB - UDEK - UYEK Olağan Seçimli Genel Kurulu Tarih:8.12.2012 Saat: 10.00-12.30 Yer: TTB Merkez Konsey Yerleşkesi

GÜNDEM

  1. Açılış konuşmaları
  2. Divan başkan ve üyelerinin seçimi
  3. Faaliyet raporunun okunması
  4. Faaliyet Raporunun Genel Kurul tarafından tartışılması
  5. Yeterlik Kurulları sorunlarının tartışılması
  6. UYEK yürütme kurulu seçiminin yapılması
  7. Diğer
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış