TTB UDEK Yürütme Kurulu 27 Ocak 2016 tarihinde toplandı.

Toplantı gündemi ve alınan kararlara http://www.ttb.org.tr/udek/icerik_goster.php?Id=259 bağlantısından erişilebilir.