Artık Yeter!

TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu, Gaziantep`de göğüs cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ersin Arslan`ın bir hasta yakınının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

 

18.04.2012

 

BASIN AÇIKLAMASI

Dün, genç bir hekim, henüz 30 yaşına bile gelmeden uzman hekim olmuş çalışkan bir insan, mesleği nedeniyle kalbinden bıçaklanmış ve maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatının en güzel yıllarını hastalarının yaralarına derman olmak için öğrenmeye, çalışmaya, kitaplara, sınavlara, ameliyatlara vakfetmiş bir insan, “can vermek” için çalışan bir hekimin “canını almak” için yapılan bu saldırı, Hekime Şiddet’in göstergesi olmaktan çıkmış, ülkemizdeki tüm hekimlerce bir TERÖR olayı olarak algılanmıştır.

Düne oranla bugün hastalıkların nedenlerini daha iyi biliyor olmamıza, teknolojik gelişme sayesinde hastaları daha iyi tedavi etmemize ve daha önemlisi düne oranla bugün hastalarımızı daha uzun ve konforlu yaşatabilmemize rağmen, neden düne oranla bugün hekimler ve diğer sağlık çalışanları olarak daha çok horlanmakta, hakaret edilmekte ve ölümcül saldırılara maruz kalmaktayız?

Bugün dört hekimden üçüne yöneltilen şiddetin sorumlusu yalnızca şiddeti uygulayanlar değil, şiddete sessiz kalan, gereğini yapmayan, hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını korumayan yetkililerdir. Şiddete başvuran kişilerin etkili bir şekilde cezalandırılmaması hekimlerin yaşadığı mağduriyeti artırmakta ve sürekli hale getirmektedir.

Acımızın ve kaygımızın çok büyük olduğunu bildiriyor ve yapılan saldırıyı tüm hekim arkadaşlarımızla birlikte öfkeyle kınıyoruz. Dr. Ersin’in yaşadıklarının başka meslektaşlarımızın da başına gelmemesi için ARTIK YETER diyoruz ve basını ve yetkilileri bu gidişe dur demek için göreve davet ediyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU
ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER ÇALIŞMA GRUBU