Mecburi Hizmet Uygulaması: Sorular ve Yanıtları

TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi süreci ve sonrasında TTB-UDEK aracılığı ile TTB-Hukuk Bürosuna ulaşan mecburi hizmet ile ilgili sorulara yanıt üretmek ve bu yanıtları hekim kamuoyu ile paylaşabilmek için MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI dokümanı hazırlanmıştır.

MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI dokümanına ulaşmak için tıklayınız

Konuya ilişkin Av. Mustafa Güler tarafından yapılmış sunuya ulaşmak için tıklayınız

Konuya ilişkin TV kaydına ulaşmak için tıklayınız