STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI

TTB-UDEK; STE/SMG Ulusal Standartları Belirleme Çalıştayını 8 Ocak 2011 tarihinde Ankara Tabip Odası evsahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı raporu ve fotoğrafları için için tıklayınız.

STE/SMG ULUSAL STANDARTLARI BELİRLEME ÇALIŞTAYI
TARİH: 8 OCAK 2011
YER: ANKARA TABİP ODASI
SAAT: 10.00-18.00

Aşağıda Listelenen Derneklerin/Kurumların Temsilcileri Toplantıya Katılmışlardır.

 1. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 2. FTR Uzman Hekimleri Derneği
 3. Gelişimsel Pediatri Derneği
 4. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER)
 5. KLİMİK Derneği
 6. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
 7. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD)
 8. Patoloji Dernekleri Federasyonu
 9. TTB-Kredilendirme Kurulu
 10. TTB-UDEK
 11. Türk Cerrahi Derneği
 12. Türk Dermatoloji Derneği
 13. Türk Farmakoloji Derneği
 14. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 15. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 16. Türk KBB ve BBC Derneği
 17. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 18. Türk Nöroloji Derneği
 19. Türk Nöroşirurji Derneği
 20. Türk Oftalmoloji Derneği
 21. Türk Pediatri Derneği
 22. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 23. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 24. Türkiye Aile Hekimleri Uzmanları Derneği
 25. Türkiye EKMUD
 26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 27. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği
 28. Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 29. Türkiye Psikiyatri Derneği
 30. Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 31. Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Gündem ve Alınan Kararlar

 

 1. Tanışma etkinliği yapıldı.
 2. 10 Aralık 2010 tarihli yapılan STE/SMG Ulusal Standartlar Belirleme konulu çalıştaya ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.
 3. 10 Aralık 2010 toplantısı sonrasında STE/SMG konusunda planlama ve belgelendirme, Birey Olarak Hekim, STE/SMG Etkinliği Sunucuları, Eğitimin Yapılanması ve Kaynaklar, Değerlendirme Yöntemleri ve Yeterlikler, Örgütlenme başlıklarında temel standart ve gelişim standartları ile ilgili çalışma sürdürülmüştür. Taslak metin üzerinde gerekli değerlendirmeler ve öneriler üzerine düzeltmeler yapılmıştır.
 4. Dokumanın son şeklinin verilmesinden önce düzenlenmiş metnin dernek temsilcilerine tekrar gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

 

IMG_1164

 

IMG_1165

 

IMG_1168

 

IMG_1169