TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu

TTB-UDEK 31. Seçimsiz Olağan Genel Kurulu 6 Kasım 2010 tarihinde saat 10.00 da TTB Merkez Konsey binasında üye derneklerin temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

TTB-UDEK

31. Olağan (Seçimsiz) Genel Kurul Gündemi

06 Kasım 2010 Cumartesi (10.00-13.00)

TTB Merkez Konsey Binası

GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 / 17 – 23

Maltepe-Ankara

 

TTB-UDEK 31. Genel Kurul Gündemi

 

  1. Açılış
  2. Divan Başkanlığı’nın seçimi
  3. TTB Merkez Konseyi Başkanı’nın konuşması
  4. TTB-UDEK Yürütme Kurulu Başkanı’nın konuşması
  5. TTB-UDEK-UYEK çalışmaları hakkında bilgilendirme
  6. ATUB çalışmaları hakkında bilgilendirme
  7. TTB-UDEK Yürütme Kurulu’nun 2009-2010 Dönemi Çalışma Raporunun sunumu
  8. Mali Raporun sunumu
  9. TTB-UDEK Çalışma ve Mali Raporlarının tartışılması ve oylanması
  10. Üyelik başvurularının Genel Kurul tarafından değerlendirilmesi

11. XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı hakkında bilgilendirme

12. Dilek ve Temenniler

Fotoğraflar için tıklayınız...

31. Genel Kurul Tutanağı (6 Kasım 2010) için tıklayınız...