Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı

TTB-UDEK tarafından 23 Ekim 2010 tarihinde Uzmanlık Eğitimi ve STE/SMG Ulusal Standartları Çalıştayı düzenlendi. Toplantıya 28 derneği temsilen 35 kişinin yanı sıra 4 UTEAK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi olmak üzere toplam 40 kişi katıldı.

TTB-UDEK

ULUSAL UZMANLIK EĞİTİMİ VE STE/SMG STANDARTLARI ÇALIŞTAYI

TOPLANTI RAPORU

23 EKİM 2010 (10.00-17.00); ANKARA

Toplantı raporu

 1. TTB-UDEK Başkanı Dr. İskender Sayek açılış konuşması yapmıştır. Kısa bir tanışma etkinliği düzenlemiştir.
  1. Toplantıya 28 derneği temsilen 36 kişinin yanı sıra 4 UTEAK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi ve bir TTB-UDEK temsilcisi olmak üzere toplam 41 kişi katılmıştır. Katılımcı listesi aşağıda yer almaktadır.

No

Dernek/kurum adı

Katılımcı adı/soyadı

e-posta adresi

1

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Dr. Dilek Aslan

[email protected]

2

Tıbbi Onkoloji Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

[email protected]

3

Tıbbi Onkoloji Derneği

Dr. Dilek Dinçol

[email protected]

4

TTB-UDEK

Dr. İskender Sayek

[email protected]

5

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

Dr. Asuman Uysalel

[email protected]

6

Türk Biyokimya Derneği

Dr. Doğan Yücel

[email protected]

7

Türk Biyokimya Derneği

Dr. Mehmet Şenes

[email protected]

8

Türk Cerrahi Derneği

Dr. Ethem Geçim

[email protected]

9

Türk Cerrahi Derneği (Asistan komisyonu)

Dr. Fatih Mutlu

[email protected]

10

Türk Farmakoloji Derneği

Dr. Ersin Yarış

[email protected]

11

Türk Geriatri Derneği

Dr. Dilek Aslan

[email protected]

12

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

Dr. Koray Dural

[email protected]

13

Türk Hematoloji Derneği

Dr. Ş. Zeynep Akı

[email protected]

14

Türk Hematoloji Derneği

Dr. Sema Karakuş

semaka@baskent_ank.edu.tr

15

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Sevim Aydın

[email protected]

16

Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği

Dr. Belgin Can

[email protected]

17

Türk İç Hastalıkları Uzmanları Derneği

Dr. Ahmet Demirkazık

[email protected]

18

Türk KBB ve BCC Derneği

Dr. İrfan Kaygusuz

[email protected]

19

Türk Klinik Biyokimya Derneği

Dr. Pınar Tuncel

[email protected]

20

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Yakut Akyön Yılmaz

[email protected]

21

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Dr. Burçin Şener

[email protected]

22

Türk Nöroloji Derneği

Dr. Şerefnur Öztürk

[email protected]

23

Türk Nöroloji Derneği

Dr. Ayşe Bora Tokçaer

[email protected]

24

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Dr. Akın Üzümcügil

[email protected]

25

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Dr. Halil Yalçın Yüksel

[email protected]

26

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği

Dr. Nilgün Kurucu

[email protected]

27

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Dr. Figen Özgür

[email protected]

28

Türk Radyoloji Derneği

Dr. Oğuz Dicle

[email protected]

29

Türk Toraks Derneği

Dr. Feyza Erkan

[email protected]

30

Türk Toraks Derneği

Dr. Ali Kocabaş

[email protected]

31

Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. Murat Özsaraç

[email protected]

32

Türkiye Acil Tıp Derneği

Dr. İsa Kılıçaslan:

[email protected]

33

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)

Dr. Melih Şahin

[email protected]

34

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Dr. Müjde Aktürk

[email protected]

35

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nuri Çetin

[email protected]

36

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Dr. Nebahat Sezer

[email protected]

37

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Ayşe Devrim Başterzi

[email protected]

38

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr. Burhanettin Kaya

[email protected]

39

Türkiye Spor Hekimleri Derneği

Dr. Ali Murat Zergeroğlu

[email protected]

40

UTEAK

Dr. Yakup Sancar Barış

[email protected]

41

UTEAK

Dr. Boran Yavuz

[email protected]

42

UTEAK

Dr. Hilal Batı

[email protected]

43

UTEAK

Dr. Güldal İzbırak

[email protected]

 

 1. Toplantının amacının uzmanlık derneklerinin temsilcilerinin katkılarıyla evrensel standartların Türkiye’ye uyarlanması ve öncelikle temel standartların belirlenmesi olduğu açıklanmıştır.
 2. Dr. Hilal Batı toplantı içeriğine yönelik kısa bir sunum yapmıştır.
 3. Dr. Dilek Aslan yönteme ilişkin bilgiler sunmuştur.
 4. Gruplara ayrılmanın ardından 15.30’a kadar grup çalışmaları devam etmiştir.
  1. Uzmanlık eğitimi standartları (üç grupta sürdürülmüştür)
  2. STE/SMG standartları (üç grupta sürdürülmüştür)
 5. Grup çalışmalarının ardından her grup kısa değerlendirme sunumu yapmıştır.
 6. Çalışmaların bundan sonraki süreçte devam edebilmesi için görüş oluşturulmuştur.
  1. Grupların önerilerini içeren raporlarından yararlanarak taslak dokuman oluşturulması kararlaştırılmıştır.
  2. 10 Aralık 2010 tarihinde XVI. TUEK kapsamında düzenlenen Çalışma Grupları Genel Kurul’unda STE/SMG Çalışma Grubu toplantısında uzmanlık derneklerinin temsilcileri ile birlikte taslak dokuman üzerinde çalışılacaktır.
  3. XVI. TUEK ikinci günü (12 Aralık 2010) düzenlenecek olan aynı konulu FORUM etkinliğinde çalışmaların sonlandırılması planlanmıştır.
  4. Rapor/dokuman oluşturulması kararlaştırılmıştır.
241010

241010-3

241010-1

211010-2