Dr. Yaşar Ulutaş’ın haksız sözleşme feshi derhal iptal edilmelidir

Dr. Yaşar Ulutaş’ın haksız sözleşme feshi derhal iptal edilmelidir

Türk Tabipler Birliği üzerinde kurulmaya çalışılan baskı bizleri yıldıramayacak, barışa, doğaya ve insandan yana olan tüm değerler ...