02 Haziran 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13485
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12472
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 46405
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 118044