08 Nisan 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13204
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12147
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 41065
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 112134