06 Ağustos 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13745
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12761
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 49240
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 124449