31 Ekim 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 14059
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 13118
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 51049
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 128228