31 Ekim 2020, Cumartesi
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 73158
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 92358
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 12659
4 6225 SAYILI TORBA YASA 64473
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 587462
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 32639
7 650 SAYILI KHK 32780
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 84357
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 56186
10 ANAYASA - 2709 52909
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 38374
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42666
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20342
14 BASIN KANUNU - 5187 57310
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 28439
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24671
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 23439
18 BELEDİYE KANUNU 5393 106204
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31643
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26668
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 27422
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23529
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23465
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21846
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 25355
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24960
27 ÇEVRE KANUNU 108669
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 247888
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29913
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 70181
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 49473
32 DERNEKLER KANUNU 60642
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 39177
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27663
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21709
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22906
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 33285
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 93451
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 51692
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 271644
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 46221
42 İŞ KANUNU - 4857 49932
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9759
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 21531
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 11153
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26709
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 35019
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 47458
49 KABAHATLER KANUNU 156909
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 30189

Sayfa 1 / 2