07 Mayıs 2021, Cuma
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 75961
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 86920
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 57456
4 ANAYASA - 2709 54437
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 32395
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 53948
7 DERNEKLER KANUNU 67670
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 40491
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28525
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 100157
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 53342
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 642108
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 31290
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 33937
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9235
16 KOZMETİK KANUNU 25379
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 32162
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 37968
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 31346
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 21808
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 25717
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 13638
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43212
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19448
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 113183
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 37353
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 20706
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 156947
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 51321
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 57332