02 Haziran 2020, Salı
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 70175
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 81112
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 11689
4 6225 SAYILI TORBA YASA 57795
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 537545
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 31209
7 650 SAYILI KHK 31749
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 80570
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 54966
10 ANAYASA - 2709 51754
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37642
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 41865
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 19801
14 BASIN KANUNU - 5187 55447
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 27798
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24052
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 22841
18 BELEDİYE KANUNU 5393 104564
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 30946
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 25754
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 26848
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 22839
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 22851
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21061
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 24828
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24300
27 ÇEVRE KANUNU 106452
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 209908
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29047
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 67529
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 45579
32 DERNEKLER KANUNU 53953
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 37555
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 26912
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21088
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22072
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 31067
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 88278
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 50020
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 216598
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45036
42 İŞ KANUNU - 4857 49135
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9028
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20509
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10433
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 25945
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34049
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46501
49 KABAHATLER KANUNU 152711
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29323

Sayfa 1 / 2