26 Eylül 2021, Pazar
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU - 6023 77516
2 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 87768
3 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 58175
4 ANAYASA - 2709 55121
5 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 32880
6 ÇOCUK KORUMA KANUNU 55784
7 DERNEKLER KANUNU 70835
8 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 41342
9 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 29061
10 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 102967
11 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 54177
12 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 661903
13 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU - 3960 32067
14 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU 34525
15 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 9655
16 KOZMETİK KANUNU 25926
17 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN 33816
18 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN 38666
19 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN 32149
20 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN 3153 22147
21 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN 26297
22 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 3359 14108
23 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 43675
24 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU 19809
25 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 1219 122303
26 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224) 38258
27 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU 21478
28 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU 158452
29 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (2547) 51811
30 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914) 58175