06 Ağustos 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yasa

Başlık Süzgeci 

1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 71495
2 1219 - TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN 86353
3 3359 - SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 12134
4 6225 SAYILI TORBA YASA 59175
5 6331-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 567140
6 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 31984
7 650 SAYILI KHK 32233
8 ADLİ TIP KURUMU KANUNU 82507
9 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU - 5258 55511
10 ANAYASA - 2709 52349
11 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 37938
12 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU - 4847 42262
13 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 20054
14 BASIN KANUNU - 5187 56595
15 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN 28075
16 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 24327
17 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA - 5614 23106
18 BELEDİYE KANUNU 5393 105384
19 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 31254
20 BİYOGÜVENLİK KANUNU 26191
21 BÜTÇE KANUNU (2005) 27096
22 BÜTÇE KANUNU (2006) 23151
23 BÜTÇE KANUNU (2007) - 5565 23130
24 BÜTÇE KANUNU (2008) - 5724 21407
25 BÜTÇE KANUNU (2009) - 5828 25058
26 BÜTÇE KANUNU (2010) - 5944 24605
27 ÇEVRE KANUNU 107751
28 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271) 227845
29 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 29420
30 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME 68172
31 ÇOCUK KORUMA KANUNU 47904
32 DERNEKLER KANUNU 57350
33 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN 38319
34 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 27252
35 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU 21373
36 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN 22470
37 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU 32215
38 HEMŞİRELİK KANUNU - 6283 90646
39 HUSUSİ HASTANELER KANUNU 50768
40 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 256100
41 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 45611
42 İŞ KANUNU - 4857 49484
43 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9345
44 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME 20950
45 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 6645 10709
46 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME 26293
47 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU 34430
48 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 46897
49 KABAHATLER KANUNU 154698
50 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU 29741

Sayfa 1 / 2