10 Ağustos 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİNİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİNE İLİŞKİN GENELGE (8 Ocak 2007)

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100. 08.01.2007 * 097

Konu: Tedavi Yardımı

 

 

 

 

 

............. BAKANLIĞINA

............. BAŞKANLIĞINA

............. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

............. VALİLİĞİNE

............. REKTÖRLÜĞÜNE

 

 

 

Bilindiği üzere, 26/12/2006 tarihli ve 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 1/1/2007 olan yürürlük tarihi 1/7/2007 olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde, konuyla ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, tedavi yardımına ilişkin esas ve usuller ile birim fiyatlarda 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği, ek ve değişiklikleri ile birlikte uygulanmaya devam edilecektir.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yapılmasını arz ve rica ederim.

 

Kemal UNAKITAN

Maliye Bakanı