28 Eylül 2020, Pazartesi
   
Yazı Boyutu

ÇOCUK HASTALARA REFAKAT HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B100THG0100002/3120                                                                       04.08.2005/15114
Konu  : Çocuk Hastalar

 

 

....................VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

 

GENELGE

2005/ 121

 

               Temel amacı vatandaşların sağlıklarının korunması, tedavisi ve rehabilite edilmesi olan sağlık kuruluşlarında her geçen gün sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

 

         Sağlık hizmetlerinin multi disipliner bir yaklaşımla verilmesi genel kabul gören bir anlayıştır. Sağlık kuruluşlarımızda hastaların bedensel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçları bu anlayış doğrultusunda bir bütün olarak ele alınmalı ve hizmet sunumu buna uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

 

         Sağlık kuruluşlarımızda, hastaların sadece bedensel ihtiyaçları göz önüne alınarak hizmet sunulması halinde sağlık hizmetlerinin psikolojik ve sosyal boyutlarının eksik kalması söz konusu olacak, tedavi hizmeti tamamlanamayacaktır.

 

Kamuoyuna yansıyan haberlerden, bazı sağlık kuruluşlarında çocuk hastaların annelerinden ayrılarak uygun olmayan şartlarda tedavi ve bakımlarının yapıldığı, personel yetersizliği nedeniyle çocuklarımızın karyolalara bağlanarak korunmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu uygulamanın kabul edilebilir olması mümkün değildir.

 

         Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için yeterli sayıda personeli bulunan sağlık kuruluşlarında özellikle çocuk hastaların tedavi ve bakımı sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Ayrıca, hasta çocukların annelerinin refakatçi olarak kalmaları sağlanmalı, çocuklarımızın ruhsal anlamda olumsuz etkilenmemeleri amacıyla gereken düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

 

         Ruhsal, sosyal ve bedensel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesini temin amacıyla bütün sağlık kuruluşlarının sağlık hizmet sunumunda yukarıda açıklanan şekilde hareket etmelerinin sağlanması amacıyla gerekli talimatın ivedilikle verilmesi, hastaların tıbbi, psikolojik ve sosyal yönden mağduriyet ve mahrumiyet yaşamalarına yol açabilecek  uygulamalara derhal son verilmesi ve uygulamanın bu çerçevede yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM/Gereği   :                                         

81 İl Valiliğine