13 Ağustos 2020, Perşembe
   
Yazı Boyutu

SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı :B100THG0100002 / 2974 20.02.2005

Konu :Sağlık Birimlerinin Bakanlığımıza Devri

 

 

GENELGE

2005/27

 

 

İlgi: a)17.02.2004 tarih ve 2689 sayılı,

b)01.10.2004 tarih ve 16637 (2004/124) sayılı Genelgeler.

 

 

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun 19.01.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve 20.02.2005 tarihinde sağlık kurum ve kuruluşları Bakanlığımıza devredilmiştir.

Hükümetimizin Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu devirle ülkemizde sağlık hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içinde yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir. �Herkese Sağlık� ilkesi ile hazırlanan programımız insana odaklı bir yaklaşımı esas almaktadır.

Devralınan sağlık kurum ve kuruluşlarımız geçmişte çatıları altında bulundukları Bakanlık bünyelerinde kuşkusuz birçok değerli hizmetler sunmuştur. Bundan böyle çabamız bu hizmetleri, Sağlık Bakanlığı çatısı altında geliştirerek halkımıza sunmak doğrultusunda olacaktır.

Sağlık ocaklarımıza, hastanelerimize ve benzeri hizmet kuruluşlarımıza başvuran vatandaşlarımız Cumhuriyetimizin sosyal devlet özelliğini en güçlü biçimde hissetmelidir. �Sağlıkta Dönüşüm� bütün vatandaşlarımız için eşit, kolay ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti dönemini başlatmaktadır.

Şefkate ve güleryüze en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımıza yukarıdaki temel anlayışla sağlık hizmeti sunacağına inancım tamdır. Bu çerçevede aşağıdaki hususlara titizlikle riayet önem taşımaktadır:

1-Sağlık birimlerimize başvuran hasta ve yakınlarına gerekli ihtimam, şefkat ve güleryüz gösterilmelidir.

2-Hasta veya hasta yakını olmanın kendine özgü psikolojisi içindeki vatandaşımıza rahatlatıcı ve anlayışlı şekilde davranılmalı, muhtemel şikayet ve aksaklıklar yönetimlerce özenle değerlendirilerek iyi niyetle ve süratle giderilmelidir.

3-Özellikle sabah saatlerindeki yoğun başvurular göz önünde bulundurularak, hasta kayıt ve kabul bankoları ile tetkik amaçlı kan alma bölümleri bu saatlerde ilave personelle desteklenmelidir.

4-Vatandaşlarımızın evrak işlemleri mümkün olduğunca tek bankoda yapılmalı, gerekliyse evrak, fotokopi ve hasta katılım payıyla ilgili işlemler de bu bankoda tamamlanmalıdır.

5-�Her hekime bir oda� ilkesiyle yola çıkılarak, poliklinik hizmet alanlarında eldeki bütün imkanlar ve mekanlar kullanılmalı ve aktif olarak çalıştırılan muayene oda sayıları artırılmalıdır. Böylece ayaktan hizmet verilen alanlardaki yığılma, kuyruklar ve uzun bekleme sürelerinin önüne geçilmelidir.

6-Sevk ve rapor işlemleri için gereksiz bürokrasi oluşturulmamalı, gereksiz beklemelere meydan verilmemelidir.

7-İlgi (a) ve (b) deki Genelgelerimizde belirtildiği gibi mevzuat çerçevesinde, gerekli durumlarda akşam saatleri ve hafta sonlarında muayene ve laboratuar hizmeti vermek üzere insan kaynakları ve mekanlar en verimli biçimde kullanılmalı ve böylece fonksiyonel kapasite artırılmalıdır.

8-Acil servis hizmetleri açısından genelgelerde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmelidir.

9-Yatan hastalarda hastane dışından temin edilmek durumunda kalınan malzemeler konusunda aksamalara mahal verilmeyecek şekilde, ilgili kurumlar nezdinde gerekli takip yapılmalıdır.

Vatandaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti sunma gayreti içinde özveriyle çalışan, değerli mesai arkadaşlarım, tüm sağlık çalışanları ve mahalli yöneticilerimize tarihi önemi olan bir dönüşümü gerçekleştirme yolunda başarılar diliyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

 

 

 

DAĞITIM :

A Planı

Kaynak:www.saglik.gov.tr