12 Ağustos 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13773
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12785
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 49325
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 124685