30 Eylül 2020, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Etik Kılavuzlar

1 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* 13964
2 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU 12997
3 HASTA HAKLARI KILAVUZU 50223
4 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU 126706