Asistan Hekim Olmak Çalıştayı

Türk Tabipleri Birliği Asistan ve Genç Uzman hekimler Kolunun düzenlediği iki gün sürecek asistan hekim olmak çalıştayı TTM Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın ve kol yürütmesi adına Muharrem Delikkaya’nın açılış konuşması ile başladı.

Şebnem Korur Fincancı açılış konuşmasında: “asistan hak kayıplarının çok fazla olduğunu, eğitiminin ikinci plana atıldığını biiyoruz. Meslek örgütünüz olarak haklarınız için mücadele ediyoruz ancak hak kazanmak için hep birlikte mücadele etmek gerekir. Bu nedenle çalıştayınızı çok kıymetli buluyorum, burada bir yol haritası belirlerseniz, hep birlikte yol yürüyebiliriz.

Muharrem Delikkaya ise “Salgının yönetilememesinin faturasının asistanlara kesildiği bir dönemde, giderek artan hak kayıpları yaşıyoruz. Bu nedenle bu çalıştayda ortaya koyacağımız yol haritası ve birliktelik, ilerleyen dönemde bu konuda karşılacağımız zorlukları beraber göğüslememizi sağlayacaktır. Sağlık sistemimiz içerisinde 30 bine yakın uzmanlık öğrencisi olduğu bilgisinden hareketle el ele verirsek yapamayacağımız iş, elde edemeyeceğimiz hak yoktur. Ancak asistan hekim mücadelesi ani yükselişler ve hızlı düşüşlerle gitmekte belki de doğası gereği uzun soluklu olması bir hayli zor olmaktadır. Konuşmama son verirken Garcia Marquez'den şu alıntıyı hatırlatmak istiyorum; 'Sahte kahramanlar hep büyük başarılar vaat edermiş, oysaki esas kahramanlık her gün küçük şeyleri değiştirmektir'.  Biz TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu olarak her gün daha iyi bir uzmanlık hedefi için mücadele ediyoruz ve bunu hep beraber başarmak istiyoruz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Çalıştayda 4 ayrı çalışma grubunda tartışmalar yürütülecek.