TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu çevrimiçi toplantısı 6 Ekim 2021 tarihinde yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Meltem Günbeği katıldı.

Toplantıda kol yürütmesi adına Dr. Betül Kaygusuz yürütme raporunu sunarken; İzmir, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın, İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep, Bursa ve Samsun illerinden asistan gözüyle COVID-19 pandemisine yönelik aktarımlar yapıldı. Aktarımlarda tüm asistan hekimlerin yaşadığı sorunların benzer olduğu, pandemi yükünün asistanlar üzerine yığıldığı, uzmanlık eğitiminin aksadığı belirtildi.

İkinci gündemde örgütlenme faaliyetleri üzerine bilgilendirmede bulunuldu. Özellikle asistan hekimlerin örgütlenme sorunlarının nedenleri üzerine değerlendirme yapıldı. Her ilden temsilcilere ulaşma, komisyonu olmayan iller ile iletişim kurarak örgütlenmeyi güçlendirme kararı alınırken, bir sonraki toplantının kasım ayında Ankara ilinde yüz yüze yapılmasına karar verildi. Bu süre zarfında TTB’nin merkezi eylem planlamasına aktif katılım sağlanmasının önemi belirtildi.

İlgili tüm üyelerimizi Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nda örgütlenmeye, oda komisyonlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.