Asistan Hekimler Olarak Hastanenin Tüm İş Yükünü Üstlenmek İçin Değil Nitelikli Eğitim Almak İçin Var Olduğumuzu Vurguluyoruz!

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli bir asistan arkadaşımızın intihar haberini almanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yakınlarının açısını paylaşıyor ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz.

Uzmanlık eğitimi süresince üzerimize yüklenen iş yükü bizler için dayanılmaz durumdadır. 36 saate varan nöbetler, hastaneleri çevirme yükünün üzerimize bırakılması biz eğitim almak üzere hastanelerde bulunan genç hekimlerin üzerindeki baskıyı dayanılmaz hallere getirmektedir. Üzerine tüm dünya ve ülkemizde sağlık sistemini zorlayan pandemiye karşı alınan yetersiz önlemler ve pandeminin yükünün biz asistan hekimlere yüklenmesiyle halihazırda zor olan hayatımız kat be kat zorlaşmakta dayanılmaz hale gelmektedir.

Tekrar ve tekrar yinelemekten vazgeçmeyerek bizlerin eğitim almakta olan öğrenciler olduğumuzu bulunduğumuz kurumlarda hastanenin tüm iş yükünü üstlenmek için değil nitelikli eğitim almak için var olduğumuzu vurguluyoruz!

Acilen çalışma koşullarımız düzeltilmeli ve insanı hale getirilmelidir! Bizler bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz!

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu