Arkadaşımız Dr. Benan Koyuncu Haklarını Geri Alana Dek Mücadelemiz Devam Edecek!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) her fırsatta ve her platformda bilimsel ve etik ilkeler temelinde iyi hekimliği, halk sağlığını önceleyen sağlık politikasını savunurken Sağlık Bakanlığı, sağlık emekçilerine saldırmaya devam ediyor. Sağlık emekçileri canla başla saatlerce çalışmalarına karşılık emek sömürüsüne ek olarak keyfi bir şekilde ihraç ediliyor, güvenlik soruşturmaları ile sağlık emekçilerinin işini yapması engelleniyor.

Son olarak TTB aktivisti Dr. Benan Koyuncu, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden kamu görevinden ihraç edildi. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyon üyesi Koyuncu, her zaman asistan hekimlerin zorlu çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmiş, iyi hekimlik değerlerini savunmuştur. Arkadaşımız Dr. Benan Koyuncu'nun hiçbir yasal dayanak olmadan beş yılda iki kez keyfi kararlarla kamudan ihraç edilmesini kınıyor ve ivedilikle görevine iadesini talep ediyoruz. Biliyoruz ki meslektaşımız sağlık sisteminin sorunlarını açığa çıkardığı, susmadığı için cezalandırılıyor, fakat bizler yanlış olanı söylemekten vazgeçmiyoruz.

Arkadaşımız haklarını geri alana dek mücadelemizin devam edeceğini ve bu konunun takipçisi olacağımızı da belirtiyoruz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu