Uzmanlık Eğitimi İçin Türkiye’ye Gelen Hekimlerin Emeği Sömürülemez

Yabancı uyruklu hekimler için Türkiye’de uzmanlık eğitimi fırsatı verildiği, başarı öyküsü olarak aktarılsa da, tıpkı son yıllarda Türkiye’den farklı ülkelere olduğu gibi beyin göçü sonrası ülkemizde uzmanlık eğitimi almaya gelen asistan arkadaşlarımızın emeği sömürülmektedir.

Bizlerle aynı iş yükünü üstlenen, 36 saate varan nöbetler tutan, günde yüzlerce hasta muayene eden, pandemi döneminde COVID-19 alanlarında görevlendirilen arkadaşlarımıza yaşanabilir bir maaş ödenmemektedir. Daha önce açılan davalar sonrası döner sermaye ödemesi alma hakkını kazanmalarına rağmen geçtiğimiz aralık ayında Danıştay tarafından alınan karar ile yabancı uyruklu asistanların döner sermayeden ödeme alamayacağı 81 ile duyuruldu.

Çalıştıkları hastanenin döner sermayelerine katkıda bulunan arkadaşlarımızın, bu ödemelerden yararlanmaları en doğal çalışan hakkıdır. Verilen bu haksız karara karşı arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ve hak mücadelelerini birlikte vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu