25 Mart 2007 Kol Toplantısı

25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil sok. No: 2 / 17 - 23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Türkiye sağlık ortamının bir maceraya sürüklenmek istendiği bu günlerde özellikle genel pratisyenlik tıp disiplininde bir yıkıma gidişinin ifadesi olan aile hekimliği pilot uygulamalarının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir ortamda toplanıyoruz. Amacımız mesleki onurumuz, geleceğimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı için Türk Tabipleri Birliği'nin yıllardır mücadelesini sürdürdüğü gerçek çözümlere ulaşmaktır. Bu amaca ulaşmada en önemli araçlarımızdan biri de kolumuzda ürettiklerimizdir. Bu nedenle toplantımıza katılımınızı bekliyor ve şimdiden teşekkür ediyoruz. Gündeme ulaşmak için tıklayınız...

 

Tarih : 25 Mart 2007, Pazar

Yer : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat : 09:00

 

Gündem :

 1. Aile Hekimliği
 • Pilot illerin son durumu
 • Yeni pilot illerin değerlendirilmesi
 • Tecrübelerin ışığında strateji değerlendirilmesi
 1. 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi
  • Sürecin paylaşılması
  • Konu-ana tema-kurs önerilerinin değerlendirilmesi
  • Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerinin Seçimi
 2. Beyaz Eylemler'in değerlendirilmesi
 3. Diğer

Not:

Yukarıdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak, komisyonlarımızda çalışma yapılması ve bu konudaki karar ve önerilerin kolumuza mümkün ise yazılı olarak getirilmesi, kol toplantımızın verimliliğini arttıracaktır. Ayrıca, Denizli-Samsun-Mersin-Adana-Tokat-Antalya-Ankara-Diyarbakır dışındaki odalarımızın göndermemiş oldukları "Kongre ana tema-konu ve kurs önerilerini, bunlardan görev almak istedikleri etkinliklere yönelik ön hazırlıklarını ve Kongre Düzenleme Kurulu üyelerinin isimlerini" 22 mart 2007 tarihine kadar kol sekreterliğimize iletmelerini rica ederiz.

Ek 1. (Düzce-Adıyaman-Bolu-Denizli-Edirne-Elazığ-Erzurum-Eskişehir-Isparta-Samsun)

Yukarıda isimleri yazılı Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına geçilen illerimizi takip edebilmek amacıyla daha önce TTB-Aile Hekimliği Pilot İller İzleme Grubu tarafından aşağıdaki form yardımıyla toplanan bilgilerin kol toplantı tarihine kadar güncellenerek kol toplantısına getirilmesi toplantının verimliliği açısından önemlidir. Mevcut durum ve iller arası farklılıkların saptanması ve tüm hekimlerle paylaşılması strateji oluşturma, hekimlerin özlük haklarının korunması açısından önemlidir. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME SİSTEMİ BİLGİ TOPLAMA FORMU

Tarih:..../...../2007

İli :.....................................................................

Yerleştirme İşlemi Tarihi :.....................................................................

Uygulama Başlayış Tarihi :.....................................................................

Toplam aile Hekimliği Pozisyon Sayısı :.....................................................................

Boş Aile Hekimliği Pozisyon Sayısı :.....................................................................

Toplum Sağlığı Merkezi Sayısı :.....................................................................

Toplum Sağlığında Görevli Hekim Sayısı :.....................................................................

Görevlendirmeyle Aile Hekimi(AH Olan

Ya da TSM Hekimi Olan Hekimlerin

Görevlendirme Süreleri Ne Kadar(3 ay, 6 ay) :.....................................................................

Görevlendirilen ASE ya da TSM Personelinin

Görevlendirme Süreleri Ne Kadar(3 ay, 6 ay) :.....................................................................

TSM Hekimine Ödeme Nasıl Yapılıyor? :.....................................................................

ASM Hekimine Ödeme Nasıl Yapılıyor? :.....................................................................

Görevlendirilen AH'leri Ne Kadar Ücret

Alıyor? :.....................................................................

Görevlendirilen Hekimleri Yüzde Kaçının

Yeri Değişti? :.....................................................................

TSM'de Nöbet Tutuluyor mu? :.....................................................................

ASM'de Nöbet Tutuluyor mu? :.....................................................................

TSM Hasta Bakıyor mu? :.....................................................................

Aşılar Ne Durumda? Hangi Aşı TSM,

Hangisi AH Tarafından Yapılıyor? :.....................................................................

İşyeri Hekimliğine Devam Ediyorlar mı? :.....................................................................

Halk Hangi AH'ne Başvuracağını Biliyor mu? :.....................................................................

AH'leri Kendilerine Bağlı Olan Nüfusu

Biliyor mu? :.....................................................................

Diğer Aksaklıklar? :.....................................................................

Ek: 2

"Adana-Amasya-Bartın-Karabük-Bayburt-Burdur-İzmir-Manisa-Karaman-Sinop-Yalova-Erzurum"

Yukarıda isimleri yazılı olan, pilot il olarak açıklanmış, ancak henüz uygulamanın başlamadığı illerimizin mevcut durumunu ve sürecin aşağıdaki format yardımı ile izlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece strateji geliştirme, örgütsel desteğin planlanması daha kolaylaşacaktır. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

İl nüfusu :.....................................................................

Birinci basamakta pratisyen hekim sayısı :.....................................................................

İkinci ve üçüncü basamakta pratisyen hekim sayısı :.....................................................................

Sağlık ocağı Sayısı :.....................................................................

Eğitime başlama tarihi :.....................................................................

Öngörülen eğitimin bitiş tarihi :.....................................................................

Eğiticiler kim olduğu ve nitelikleri (eğitim becerisi

kursu almış mı) :.....................................................................

Eğitim ortamı :.....................................................................

Eğitim alan hekim ve sağlık personeli sayısı :.....................................................................

İlinizdeki aile hekimliği ile ilgili mevcut örgütsel

işbirliği durumu ve olanaklar :.....................................................................