11 Ocak 2014 tarihinde PHK Yürütme Toplantısı TTB’de yapıldı

Toplantıya Erhan Özeren, Hakkı Turan, Hisar Altunol, Zafer Çelik, Mustafa Sülkü, Birtürk Özkavak ve son kısmına MK üyesi İsmail Bulca katıldı.

Toplantıda, Pratisyen Hekimlik Kongresi  hakkında ve TTB bünyesinde yapılacak 1. Basamak Çalıştayı konusunda  geniş değerlendirmeler yapıldıktan sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-15 Şubat 2014'de mümkün olan en geniş katılımlı bir kol toplantısı yapılması.

2- Bu kol toplantısında Pratisyen Hekimlik Kongresi değerlendirmesi (Hisar Altunol) bu yıl yapılacak olan kongrenin yeri şekli konusunda kararlar almak.

3-TUK kararları hakkında bir değerlendirme yapılması (Mustafa Sülkü)

4-Torba Yasanın 1. Basamağa etkileri nasıl olacak? (Onur Çeçen)

5- Düşünülen Çalıştay ile ilgili gelişmeler hakkında Kol üyelerine bilgi verilmesi (Zafer Çelik)

6-Savaşın ve Aile Hekimliği uygulamasının bulaşıcı hastalıkların yayılmasındaki rolü (Hisar Altunol)

7- 14 Mart Haftasında birinci basamak ile ilgili değerlendirme sunumu (Hakkı Turan)