TTB GYK toplantısı yapıldı

21 Şubat 2009 tarihinde yapılan GYK toplantısında Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddete Yönelik Tepkiler, Krizin Sağlık Çalışanları ve sağlık uygulamalarına etkisi, sevk zinciri konuları başta olmak üzere hekimlerin gündemine dair konular paylaşıldı.

14 Mart haftasına ilişkin planlanan etkinliklerin, oda faaliyetlerinin dile getirildiği toplantıda, Pratisyen Hekimler Kolu Sekreteri Mehmet Çakmak bir konuşma yaptı.

Aile hekimleriyle ilişkiler konusuna değinen Dr. Çakmak, 90'lı yıllardaki pratisyen hekim hareketindeki ivmenin yeniden elde edilmesi için çalışıldığını belirterek her tabip odasında Pratisyen Hekim Komisyonu oluşturulması için Genel Yönetim Kurulu katılımcılarının destek olmasını istedi.