TTB Merkez Konseyi Kollar Toplantısı

20 Şubat 2009 Tarihinde MK üyeleri, Kol Temsilcileri, Yayın Sorumlularının katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Pratisyen Hekimler Kolu'nu Başkan Hasan Değirmenci ve Pratisyen Hekimler Kol Sekreteri Mehmet Çakmak'ın temsil ettiği ayrıntılı bir genel durum değerlendirmesi yapılan toplantıda ileriye yönelik planlamalar paylaşıldı. Kol Başkanı Hasan Değirmenci de pratisyen hekimler açısından bir durum değerlendirmesi yaparak Kol'un projeleri ve ileriye yönelik projeksiyonuna ilişkin bilgi verdi.