PHK YÜRÜTME KURULU 15 ARALIK TOPLANARAK GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞTÜ

Toplantıya Birgi(mazeretinden dolayı gelemedi) dışındaki tüm arkadaşlarımız katıldı.Aşağıdaki konularda mutabık kalındı.

1-Aile Hekimliği sözleşme dönemi nedeniyle çalışma koşulları önerilerimizi içeren bir metin hazırlanması kararlaştırıldı.23 Aralık son gün.

2.TSM deki çalışma koşulları ile ilgili hazırlanan metin yeniden değerlendirilerek önerilerle zenginleşerek yayınlanacak.23.Aralık son gün

3.112-Acil Çalışma koşulları ile ilgili var olan metinler değerlendirilerek ortak bir çıktı oluşturulacak

4.Enstitü-Dernek ve Kol ortak bölgesel toplantılar yapacak. Odalar YK üyeleri arasında sorumluluk alanları olarak belirlenecek.Bu sorumlular üzerinden odalarda PHK aktifleşmesine çalışılacak

5.19 Ocakta kol toplantısı yapılacak.