TTB Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Kurulu Toplandı

24 Ocak 2009 Cumartesi günü ilk toplantısını yapan TTB PHK Yürütme Kurulu iş bölümü yaptı ve üretilecek projeleri tartıştı.

TTB MK Genel Sekreteri Dr.Eriş Bilaloğunu da katıldığı toplantıda:

  • basamakta çalışan PH lerden oluşan ve yalnızca birinci basamağa ilişkin sorunların iletileceği,deneyim ve bilgi paylaşımı yapılacak bir mail grubu oluşturulması,
  • Hekimliği konusunun en çok gündemi işgal eden konu olması gözetilerek Aile Hekimliği İzleme Birimi oluşturulması,
  • İzleme grubu oluşturulması,
  • 112-aciller,kurum hekimlikleri izleme biri oluşturulması,
  • konular izleme birimi oluşturulması,
  • zinciri ile ilgili bir çalışma yapılması,
  • Hekimliği Dosyası biçiminde bir yayın çalişması yapılması  

Başta olmak üzere önümüzdeki döneme ilşkin çeşitli kararlar alındı