26.01.2013 Tarihli PHK Toplantısı

Saat 10.00 da  12 Tabip  Odasından ......... temsilcinin katılımı ile toplantıya başlanmıştır. Dr.Kamiran Yıldırım ve Dr. Zafer Çelik divana seçildi. Gündeme Kızamık  ve Aile Hekimliği eğitimleri ile ilgili konuların görüşülmesi eklenerek gündemin kabul edilmesiyle toplantıya geçildi. İl temsilcileri illerdeki durumları aktardılar. Genel değerlendirme tartışmaları,18 Pratisyen Hekim Kongresi hazırlıkları değerlendirildikten sonra aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Pratisyen Hekimlerin çalışma alanlarına göre genişletilmiş toplantılar yapılarak sorunların  ve çözüm önerilerinin konuşularak çalışma yapılması yönünde karar alındı. Buna göre

A.9 MART 2013 günü ‘'Genişletilmiş Kurum Hekimleri Toplantısı ‘yapılacak.Hazırlıkları Figen yürütecek

B.Nisan ayı içerisinde 112-Acil lerde Çalışan Pratisyen Hekimlerin Toplantısı yapılacak. Hazırlıkları Figen-Hakkı ve İstanbul PHK desteği ile yürütülecek.

C.Mayıs ayı içerisinde Genişletilmiş TSM Hekimleri Toplantısı yapılacak Hazırlıkları Figen -Onur yürütecek.

2.TTB web sayfasında PHK alanı yenilenecek. Faaliyetlerimizi ve hazırladığımız metinler buraya konulacak. Zafer bu konuda görevli olacak.

3.Kızamık hastalığının geldiği boyut değerlendirilerek   ülkedeki durum konusunda çalışma yapılmasına bu çalışmaların Halk Sağlığı Kolu ile ortaklaştırılmasına karar verildi.PHK Yürütme üyelerinin bulunduğu bölgeler  ve  illerdeki komisyonlardan var lan durum ve uygulamalar için bilgi istenmesi  bunların toparlanarak değerlendirilmesi kararlaştırıldı.Bu konuda yürütmeden Hisar görevlendirildi.

4.İllerde yapılacak bölgesel Sağlıkçılar Meclislerine  katılım sağlanmasına karar verildi.

6.PHD,ENSTİTÜ VE KOL olarak ortak bölgesel toplantılar düzenlenmesine karar verildi

7.Birinci basamakta verilen Raporlar üzerine önceki dönemlerde yapılan çalışmaların yeniden gündeme alınarak var olan tartışmalı süreçte önerilerimizi netleştirmek.

8.Kongrenin 14-17 Kasım 2013 tarihinde Venesia otelde yapılmasına

Kol adına sosyal komiteye Kamiran Yıldırımın görevlendirilmesine

Bilim komitesine Fatih Aras,Figen Şahbaz,Hisar Altunol kol adına katılacaklar

İllerden komisyonlar üzerinden düzenlenme kurulu oluşturulmasına ve illerden konu önerileri ve isim istenmesi kararlaştırıldı.

9.27 Nisan 2013 de  kol toplantısının  yapılmasına karar verildi.

10.Çalışanların Sağlığı Komisyonuna kol adına Zafer Çelik ,Mehmet Çakmak katılacak