PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANDI

TTB Pratisyen Hekim Kolu 24 Aralık 2008 Cumartesi günü toplandı. Kolun 2006-2008 yılları  boyunca yaptığı etkinlikler ortaya konuldu.Tabip odaları pratisyen hekim komisyonlarının çalışmaları paylaşıldı.

2008-2010 projeksiyonu ortaya konarak pratisyen Hekimleri bekleyen olası gelişmeler ve bunlara karşı pratisyen hekimlerin, komisyonların ve TTB PH Kolunun tutumlarına yönelik öneriler paylaşıldı.

TTB Merkez Konseyinden Dr.Eriş Bilaloğlu, Dr. Feride Aksu, Dr. Hülya Biriken'in de katıldığı toplantıda MKnın önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmeleri de ortaya kondu.

2008-2010 dönemi için yapılan seçimlerde kol yürütme kurulu:

Başkan:Hasan Değirmenci-İzmir

Sekreter:Mehmet Çakmak-Ankara

Üye:Yeliz Mutlu-İstanbul

Üye.Derya -Manisa

Üye:Kamiran Yıldırım-Mardin

Üye:Birtürk Özkavak-Eskişehir

Üye:Mustafa Ayvaz-Samsun

Biçiminde oluşturulmuştur