15 Şubat 2014 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı

Toplantı Ankara, İstanbul, Adana, İzmir, Muğla, Gaziantep, Mardin, Antalya tabip odalarından ve TTB Merkez Konseyi’nin katılımıyla düzenlendi.

Dr. Beyazıt İlhan toplantının açılışında Türkiye sağlık ortamında yaşananlar ve TTB çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendiren bir açış konuşması yaptı. Bu dönem TTB gündemini ağırlıkla Kamu-Özel ortaklığı adı altında yapılan şehir hastaneleri, Torba Yasanın yarattığı yeni sorunlar, giderek artan şiddet, Suriye’deki savaş ve göçlerin yarattığı sağlık sorunları, aile hekimliği alanındaki gelişmeler (nöbet, mesleki eğitim vd.) konularının oluşturduğunu belirtti.

Toplantı Dr. Zafer Çelik ve Dr. Mustafa Sülkü ‘nün kolaylaştırıcılığında 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Saat 12.30’da Kol olarak Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Tabip Odası hakkında açtığı soruşturma nedeni ile  Ankara Tabip Odası tarafından Güvenpark’ta yapılan basın açıklamasına birlikte katılındı.