EĞİTİMLER

Pandemi Sürecinde İşyeri Hekimliği / Doç. Dr. Mehtap Türkay

Çalışan Sağlığı ve Diyabet / Dr. Nusret Yılmaz

Mesleki Deri Hastalıkları / Prof. Dr. Ertan Yılmaz

Mesleki Deri Hastalıkları Tanı Rehberi

Güneşe Bağlı Mesleki Cilt Kanserleri

Meslekle İlgili Deri Hastalıkları / Prof. Dr. Erkan Alpsoy

Temel Nörolojik Muayene ve Omurga Sağlığı / Dr. Ö. Okan Cinemre

Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi / Prof. Dr. Erdal Gilgil

Temel Odyoloji Eğitimi / Doç. Dr. Alper Tunga

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları / Doç. Dr. Alper Tunga

Mesleksel ve Çevresel Akciğer Hastalıkları / Prof. Dr. Tülay Özdemir

Çalışma Yaşamında Ruh Sağlığı / Dr. Buket Cinemre

Ölçeklendirme Örnekleri

Meslek Hastalıklarına Genel Bakış / Dr. Aydan İzgi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yetişkin Eğitimi ve İnteraktif Teknikler / Dr. Hasan Hüseyin Avcı

İş Kazaları / Doç. Dr. Mehtap Türkay

İşyeri Hekimliğinde Etik ve İlkeler / Doç. Dr. Ceyda Şahin

COVID'den Korunurken Cildimiz / Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü

Meslek Hastalıklarında Temel Kavramlar / Dr. Mehmet Erdem Alagüney

Ergonominin Temel İlkeleri / Prof. Dr. Çağatay Güler

Metal Sektörü Örneğiyle COVID-19 ve İşçiler / Doç. Dr. Serkan Öngel

İşletmelerde Pandemi Önlemleri İzlem ve Değerlendirmeler / Dr. Suat Sarp

Pandeminin Psikososyal Etkileri ve Başa Çıkma Yolları / Prof. Dr. Raşit Tükel

Düşme Riskli İşlerde Çalışma Eğitimi / Dr. Celal Mestçioğlu

Olgularla Meslek Hastalıkları / Prof. Dr. Meral Türk

İşyerinde Pandemi Yönetimi (COVID-19 Örneğinde) / Dr. Özkan Kaan Karadağ

Pandemi Sürecinde Kronik Hastalıklarda İşyeri Hekiminin Tutumu Ne Olmalıdır? / Prof. Dr. Kayıhan Pala

İşyerlerinde HES Uygulamaları ve KVKK Açısından Hukuki Boyutu / Av. Mustafa Güler, Derya Kiremitçi

Pandemi Döneminde Influenza ve COVID-19 Ayırıcı Tanısı, Korunma Yöntemleri / Doç. Dr. Esra Kazak, Dr. Elyasa Karaca

Meslek Hastalıkları Süreçleri / Dr. Gökçen Arkan

İBYS Sağlık Gözetimi Veri Setleri ve Hukuksal Boyutu / Av. Onur Özdiker, Emin Pehlevan

Çalışma Koşullarına Uygun Beslenme / Gözdem Başarır İphar

Özel Politika Gerektiren Gruplar ve Çalışma Şartlarındaki Düzenlemeler / Dr. Gökçen Arkan

İşyeri Hekimlerinin Özlük Hakları / Av. Mustafa Güler, Av. Mithat Kara

İşyerlerinde Sağlık Gözetimi ve Pandemi ile Değişim / Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan

Tenanos Aşılaması ve Erişkin Tetanos Aşılamasında Yaşanan Sorunlar / Prof. Dr. Selma Tosun

Uyku ile İlgili Bozukluklar ve İşe Uygunluk Değerlendirmesi / Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan

İşyerlerinde Sağlık Gözetimi - Pandemi ile Değişim

Fizyoterapist Gözüyle Ergonomi / Çiğdem Muzaffer Gökçe

İşyerinde Sağlık Hijyeni / Işık Şahbaz

Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malezemelerin Satış ve Toplu Tüketim Yerlesine Ait Denetim ve Kontrol Formu

Pandemide İşyerinde Aşılama ve COVID Aşıları / Prof. Dr. Yüksel Gürüz

İşçi Sağlığı Bakışıyla Toksikoloji / Prof. Dr. Engin Tutkun