6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) temsilcileri, “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” hazırlıkları için 31 Ekim 2022 günü çevrimiçi bir araya geldi.

Düzenleme Komitesi üyelerinin katıldığı toplantıda sempozyumun duyurulması ve hazırlıkların yapılması başta olmak üzere tüm çalışmalar gözden geçirildi.

Sempozyum programı için tıklayın.