TTB İSİH Kolu Genişletilmiş Kol Toplantısı 2 Ağustos Günü Yapılacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu genişletilmiş kol toplantısı, 2 Ağustos 2022 Salı günü 19.00-22.30 saatleri arasında aşağıdaki gündemlerle çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Zoom bağlantısı tabip odalarımıza gönderilmiştir.

Gündemler:

  • TTB İSİH Kolu yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • İşyeri hekimleriyle yapılan toplantıların bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Kasım ayında yapılması planlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı hazırlıkları
  • 50’nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerindeki işe giriş-periyodik muayeneler
  • Ek-2’nin anlamı, hukuki hak ve sorumluluklar
  • Önümüzdeki dönemin planlanması
  • Eylül ayında yapılması planlanan TTB İSİH Kolu toplantısının tarih ve gündemlerinin belirlenmesi