İSİH Kolu ve AHEK Yürütme Kurulları Bir Araya Geldi

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ile Aile Hekimliği Kolu (AHEK) yürütme kurulları işe giriş raporları konusunda 13 Ekim 2022 günü çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Toplantıda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanmasında sürekli yapılan değişiklikler ve süregelen belirsizliklerin işe giriş raporlarının düzenlenmesi konusunda karmaşa yarattığı, hem aile hekimlerinin hem de rapor alacak kişilerin ne yapacağını bilemez hale getirildiği belirtildi.

İşçi sağlığı ve güvenliği açısından ilk yapılması gerekenin, işin işçiye uygunluğunu da içeren rapor ve muayeneler olduğuna dikkat çekilen toplantıda; işe giriş/işe yerleştirme muayenelerinin işyeri hekimlerinin asli görevleri arasında yer aldığının ve başka bir hekime devrinin olanaklı olmadığı ifade edildi.

İSİH Kolu Yürütme Kurulu, ortak toplantının ardından kendi içinde de toplanarak süreci değerlendirdi.