Yeni Kontrollü Normalleşme İçin Aşılama Yapılması ve Önlemlerin Alınması Zorunludur!