PANDEMİ ÇALIŞMA GRUBU

2021 Pandemi Çalışma Grubu

 • Aslı Davas, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Feride Aksu Tanık, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Mehmet Zencir, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Nasır Nesanır, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Tayyar Şaşmaz, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Tomris Cesuroğlu, Halk Sağlığı Uzmanı.
 • Esin Davutoğlu Şenol, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.
 • Levent Akyıldız, Göğüs Hastalıkları Uzmanı.
 • Lütfü Telci, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı.
 • Melek Demir, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı.
 • Oğuz Kılınç, Göğüs Hastalıkları Uzmanı.
 • Özgür Karcıoğlu, Acil Tıp Uzmanı.
 • Serkan Yılmaz, Acil Tıp Uzmanı.
 • Emrah Kırımlı, Aile Hekimi.
 • Ümit Yaşar Öztoprak, Aile Hekimi.
 • Arif Müezzinoğlu, İşyeri Hekimi.
 • Çağhan Kızıl, Sinirbilim ve Genetik Uzmanı.
 • Ersin Yarış, Farmakolog.
 • Ejder Yıldırım, Psikiyatrist.
 • Meram Can Saka, Psikiyatrist.
 • Murat Civaner, Tıp Tarihi ve Etik.
 • Kubilay Yalçınkaya, Çevre Sağlık Teknisyeni.
 • Aslı Odman, Sosyal Bilim Uzmanı.
 • Dinçer Demirkent, Anayasa Hukukçusu.
 • Ali Rıza Güngen, Siyaset Bilimci.
 • Ecehan Balta, Siyaset Bilimci.
 • Nilgün Toker, Siyaset Felsefecisi.
 • Güçlü Yaman, Yazılımcı.
 • Sinan Adıyaman, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı.
 • Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Uzmanı.
 • Vedat Bulut, İmmünoloji Uzmanı.

 


 

2020 COVID-19 İzleme Kurulu

 • Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı
  TTB Merkez Konseyi, Adli Tıp Uzmanı
 • Prof. Dr. Sinan Adıyaman
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
  TİHV Akademi, TTB Etik Kurulu
 • Kerem Altıparmak
  Hukukçu/TTB Etik Kurulu
 • Faruk Bildirici
  Gazeteci/Ombudsman
 • Prof. Dr. Vedat Bulut
  TTB Merkez Konseyi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Murat Civaner
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Aslı Davas
  TİHV Akademi
 • Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
  Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
 • Doç. Dr. Yücel Demirer
  Kocaeli Dayanışma Akademisi
 • Doç. Dr. Osman Elbek
  Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
 • Av. Özgür Erbaş
  TTB Hukuk Bürosu
 • Prof. Dr. Nilay Etiler
  TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı
 • Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu
  İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu
 • Prof. Dr. Nurdan Köktürk
  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Özlem Kurt Azap
  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Aslı Odman
  Mimar Sinan Üniversitesi
 • Doç. Dr. Ali İhsan Ökten
  TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Eğitim Sorumlusu
 • Dr. Ümit Yaşar Öztoprak
  TTB Aile Hekimliği Kolu
 • Prof. Dr. Kayıhan Pala
  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Meram Can Saka
  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Dr. Bülent Şık
  Gıda mühendisi
 • Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya
  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Sarp Üner
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
 • Prof. Dr. Ersin Yarış
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz
  Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Serkan Yılmaz
  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu