Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı Sempozyumu: Ekolojik Yıkımın Sonucu Olarak Pandemi