TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’dan Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Teşekkür ve Dayanışma Mesajı