Salgın Döneminde Birinci Basamak Çalışmasının Sonuçları