COVID-19 TANISINDA VE TARAMASINDA KULLANILAN TESTLER, YAŞANAN GÜÇLÜKLER