Tereddütler, Kaygılar, Karşıtlıklar: Aşı Olma Sorumluluğu