Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı Sempozyumu: Pandemide Çalışma Hayatı