Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı Sempozyumu: Pandemide Yaşanan Ayrımcılık