COVID-19 Hastalığı Sağlık Çalışanları İçin Acilen Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmelidir!