COVID-19 Salgın Yönetimine Kapsamlı Bakış ve Kritik Öneriler