Pandeminin Türkiye’de Birinci Yılı Sempozyumu: Pandemide Görünmez Kılınanlar - I